Provádět platby do SVJ za použití služby SIPO, či nikoli ?

Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva, zkráceně SIPO, je služba České pošty, zcela běžně využívaná mnoha obyvateli ČR na úhrady pravidelných plateb spojených zejména s bydlením, jako např. platby za elektřinu, plyn, vodné-stočné, telefon apod. Výhodou pro plátce je bezesporu úspora času s vyřizováním těchto plateb a úspora peněz, a to především úsporou poplatků za odchozí platby z bankovního účtu, neboť SIPO sdruží všechny tyto platby do jediné. V této souvislosti je ale třeba připomenout, že Česká pošta tuto službu nedělá pochopitelně zadarmo, ale za poplatek, který hradí organizace, pro niž je platba určena (inkasována). Toto je důležitá informace v případě, kdy SVJ či bytové družstvo zvažuje možnost využít služeb SIPO pro inkasování zálohových plateb od svých členů. V praxi to lze zrealizovat v zásadě dvěma způsoby, které si tu představíme a jejichž ekonomickou výhodnost je potřeba zvážit.

  • První možností je, že SVJ nebo bytové družstvo uzavře jako organizace smlouvu o inkasování plateb SIPO s Českou poštou. Poplatek účtovaný za tuto službu je 4,10 Kč, nebo 4,40 Kč, v případě upomínání neuhrazené platby, za položku předepsanou k inkasu a dále paušál 200 Kč/měsíc pro organizace mající méně než 100 předpisů začleněných do SIPO v inkasním měsíci. Dále je potřeba počítat s určitými náklady na administraci těchto plateb, ať už ji bude provádět SVJ samo, nebo firma pověřená správou domu. V případě zvolení této možnosti, se ale výše uvedená výhoda úspory peněz pro plátce (vlastníka bytu, družstevníka) vytrácí, neboť sice na jedné straně jako plátce ušetří poplatek za odchozí platbu z bankovního účtu, ale na straně druhé se musí jako člen SVJ podílet na úhradě nákladů SVJ (tedy i nákladů spojených se službou SIPO).
  • Druhou možností je pověřit správou domu firmu, která má uzavřenou smlouvu o inkasování plateb SIPO s Českou poštou a může tuto službu zprostředkovat i SVJ či bytovému družstvu. Takový správce sice nemusí platit paušál 200,-Kč měsíčně (viz. bod 1), neboť bude mít pravděpodobně více než 100 předpisů začleněných do SIPO, otázkou však zůstává, zdali si správce za tuto službu bude účtovat extra poplatek nad rámec své odměny. V takovém případě je totiž situace v podstatě totožná, jako u možnosti 1. Smysl by to mělo zřejmě pouze v případě, kdy tato služba bude v "základní" ceně za správu domu a tato cena bude srovnatelná s nabídkou konkurenčních firem, které službu SIPO nenabízejí. Určitou nevýhodou však stále zůstává pohyb finančních prostředků SVJ či družstva přes cizí účet, což obecně nelze doporučit.

Jeden z možných důvodů pro využití SIPO, jako způsobu platby do SVJ, může být i určitý počet obyvatel v domě, kteří nemají vlastní bankovní účet (především senioři) a platba přes SIPO je pro ně vhodnou a finančně dostupnou alternativou. K tomu je však třeba uvést, že Česká pošta nově zpoplatnila některé další úkony SIPO. Naproti tomu čistě z finančního hlediska nejvýhodnějším řešením je zřízení bankovního účtu (jak pro plátce, tak pro SVJ) u bankovního ústavu, který neúčtuje žádné nebo minimální bankovní poplatky za obratové položky na účtu (ano, i takový již v České republice existuje). V tomto případě jsou totiž veškeré převody peněz mezi SVJ či bytovým družstvem a jeho členy v podstatě zadarmo.

Závěrem lze tedy konstatovat, že je vždy nejdříve potřeba důkladně a ve všech souvislostech zvážit konkrétní situaci v daném domě (se všemi aspekty a preferencemi) a teprve poté vybrat vhodné řešení. Z pohledu čistě ekonomického však společenstvím vlastníků jednotek a bytovým družstvům nelze využívání služby SIPO doporučit.


Poslední aktualizace: 06.01.2024
Designed by Jerkman a.s. - division IT © 2024 Správa bytových domů s.r.o.