Ceník služeb CS20200101
účinný od 01. ledna 2020

1) Jednotkou se rozumí byt nebo samostatný nebytový prostor.
2) Společnost není plátcem DPH; stane-li se plátcem, bude k uvedeným cenám DPH přiúčtováno.

Ceník základních služeb


Popis službyCena
Výkon funkce statutárního orgánu SVJ (cena se skládá ze dvou částí a platí pro domy do 50 jednotek; pro domy nad 50 jednotek je nezbytné cenu stanovit individuálně)
- stálá měsíční platba za výkon funkce7 500,-Kč/měsíc
- částka za administrativní a technickou správu domu95,-Kč/jednotka/měsíc
Administrativní správa165,-Kč/jednotka/měsíc
Technická správa30,-Kč/jednotka/měsíc
Pouze vedení účetnictví (nezahrnuje mzdové)110,-Kč/jednotka/měsíc
(min. 1650,-Kč/měsíc)
Pouze vedení účetnictví, předpisy záloh a roční vyúčtování služeb135,-Kč/jednotka/měsíc
(min. 1650,-Kč/měsíc)

Ceník doplňkových služeb


Popis službyCena
Vedení mzdového účetnictví
(zahrnuje měsíční hlášení o zaměstnancích)
200,-Kč/osoba/měsíc
Správa úvěru
(rozpočítání anuity mezi členy, předpokládané zůstatky k datu při prodeji bytu, přepočet po mimořádných splátkách nebo úplném doplacení anuity)
50,-Kč/jednotka/měsíc
Správa úvěru se stavebním spořením
(rozpočítání anuity mezi členy, předpokládané zůstatky k datu při prodeji bytu, přepočet po mimořádných splátkách nebo úplném doplacení anuity, rozpočet kreditních úroků a naspořené částky mezi členy)
80,-Kč/jednotka/měsíc
Vedení členské evidence družstva
(tato služba je automaticky součástí služby Správa úvěru a v takovém případě se neúčtuje zvlášť)
10,-Kč/člen/měsíc
Správa jednotky v podílovém spoluvlastnictví
(rozpočítání nákladů a výnosů mezi spoluvlastníky jednotky, zápočty, vyúčtování při změně spoluvlastníka)
500,-Kč/jednotka/měsíc
Vypracování daňového přiznání k dani z nemovitých věcí300,-Kč/jednotka
Vypracování daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí300,-Kč/jednotka
Vyplňování formulářů dle zadání klienta
(např. formuláře pro banku, pro statistický úřad apod.)
1 000,-Kč/formulář
Přepracování již vyhotoveného ročního vyúčtování služeb spojených s užíváním jednotek na přání SVJ
(např. na základě požadavku SVJ na změnu počtu osob rozhodných pro rozúčtování některé služby)
250,-Kč/jednotka
Pravidelná měsíční kontrola stavu nemovitosti30,-Kč/jednotka/měsíc
(min. 800,-Kč/měsíc)
Výjezd technika
(mimo sjednaný termín pravidelné kontroly)
300,-Kč/výjezd
Práce technika300,-Kč/hodina
Konzultace, právní servis a zastoupení advokátem registrovaným u ČAK2 783,-Kč/hodina
Odečet vodoměrů
(vždy se účtuje i výjezd technika)
15,-Kč/vodoměr
Správa kotelny a vedení provozního deníku kotelny
(týdenní frekvence kontrol)
2 500,-Kč/měsíc
Úklid společných částí domu
(cena se může lišit v závislosti na sjednané frekvenci a rozsahu provádění úklidu; uváděná cena obsahuje úklid společných chodeb a schodišť, 1x týdně v domě do 5 NP, neobsahuje mytí oken)
2 400,-Kč/měsíc
Úschova účetní dokumentace starší dvou let
(cena se hradí za každou uschovanou jednoroční dokumentaci)
1 200,-Kč/rok
Vypracování zprávy o stavu jmění družstva pro zjištění hodnoty vypořádacího podílu při zániku členství
(při počtu členů družstva nad 25, je třeba sjednat cenu individuálně)
8 000,-Kč
Provádění výběrových řízení do 100 tis.Kč včetně
(objem zakázky do 100 tis.Kč; cena se stanovuje dle požadovaného počtu uchazečů)
1 000,-Kč/uchazeč
Provádění výběrových řízení nad 100 tis.Kč
(objem zakázky nad 100 tis.Kč)
dle dohody
Revize účetnictví
(např. po předchozím správci)
dle dohody
Revize a narovnání vnitřních norem
(stanovy, rozhodnutí, usnesení apod. - tato služba je automaticky zdarma zahrnuta ve službě "Výkon funkce statutárního orgánu")
dle dohody
Organizování a příprava schůzí SVJ/BD/SRO
(rozeslání pozvánek (nezahrnuje poštovné), včetně programu schůze v souladu s platnou legislativou a stanovami, příprava zápisu ze schůze, přepočet hlasování; uvedená cena je stanovena pro schůze, jejichž program obsahuje max. 3 body jednání; cenu v případě schůzí, jež budou mít na programu více bodů k projednání, je třeba sjednat individuálně. Tato služba je automaticky zdarma zahrnuta ve službě "Výkon funkce statutárního orgánu".)
2 000,-Kč
Přítomnost zástupce naší společnosti na schůzi
(na žádost statutárního orgánu SVJ/BD/SRO; tato služba je zdarma jednou ročně zahrnuta ve službě "Výkon funkce statutárního orgánu")
2 500,-Kč/hodina
Příplatek za přítomnost zástupce naší společnosti na schůzi po 19:00 hodině1 000,-Kč/hodina
Vyřizování pojistných událostídle dohody
Cena za dopravu
(při cestě našeho pracovníka na místo mimo území hlavního města Prahy za účelem výkonu správy domu)
10,-Kč/km

Designed by Jerkman a.s. - division IT © 2020 Správa bytových domů s.r.o.